Start

Program stipendieutdelning 28 april 2017 Olof Högbergsalen Sambiblioteket Härnösand

12.45- 13.15 Mingel och musikunderhållning
13.15 Välkommen – Ordförande Jonny Lundin hälsar välkommen
13.30 Utdelning av årets stipendium om 100 000 kr
” För forskning om Thorbjörn Fälldins politiska gärning med utgångspunkt från hans personarkiv”
Stipendiaten informerar om sin forskning
Utdelare Solveig Fälldin
13.45 Seminarium med Mattias Goldmann, Fores
15.00 Avslutning

STIPENDIEUTLYSNING 2017

Tema: Thorbjörn Fälldins politiska gärning

” Fälldinfondens stipendium syftar till att främja den demokratiska utvecklingen. Stipendium delas ut i första hand till den som studerar och vill utveckla demokratin. Även studerande som bidrar till att utveckla och bredda kunskapen om samhället och samhällslivet i övrigt kan erhålla stipendiet.”

Behöriga att söka stipendium ur Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond är studenter eller forskarstuderande vid Mittuniversitetet. Utdelningen sker, på Sambiblioteket i Härnösand prel. den 28 april

2017 års utlysning är ett stipendium på 100 000 kr ”För forskning om Thorbjörn Fälldins politiska gärning med utgångspunkt från hans personarkiv.”

Landsarkivet i Härnösand har mottagit Thorbjörn Fälldins personarkiv som gåva. Ett omfattande arkiv där man kan följa Thorbjörn Fälldins politiska gärning genom korrespondens, tidningsartiklar, bilder mm. Stipendiet ska ge möjlighet att tematiskt eller generellt forska i demokratiskt arbete över tid ur ett samhälls- och eller personligt perspektiv.

För Stiftelsen Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond:

Ordförande Jonny Lundin (mobil 070-595 51 91) och ledamot Emil Källström (mobil 070-818 17 43)

STIPENDIEANSÖKAN
Ansökan skall innehålla:
  • Sökandens bakgrund.
  • Beskrivning av hur stipendiemedlet/forskningen ska användas/bedrivas.
  • Hur detta påverkar sökandens framtida studier/forskning/yrkesliv.
  • Vidimerade kopior på kursintyg från Mittuniversitetet eller utbildningsinstitut som kan härledas till Mittuniversitetet.
Ansökan insändes senast 24 februari 2017

Stiftelsen Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond
c/o Centerpartiet
Brunnshusgatan 6A
871 31 Härnösand

Stipendiatens åtagande:

Det åligger stipendiaten att närvara vid utdelningen av stipendiet i Härnösand, samt att för stiftelsen och/eller för av stiftelsen utsedd församling presentera resultatet av den forskning/studier som möjliggjorts genom stipendiet.