Stipendieansökan

STIPENDIEUTLYSNING 2015
Tema: Demokrati och samhälle

”Fälldinfondens stipendium syftar till att främja den demokratiska utvecklingen. Stipendium delas ut i första hand till den som studerar och vill utveckla demokratin. Även studerande som bidrar till att utveckla och bredda kunskapen om samhället och samhällslivet i övrigt kan erhålla stipendiet.”

Behöriga att söka stipendium ur Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond är studenter eller forskarstuderande vid Mittuniversitetet. Utdelningen sker, om möjligt, av fd statsministern mm Thorbjörn Fälldin på Sambiblioteket/Campus Härnösand, där Mittuniversitetet har sitt historiska ursprung.

Temat för 2015 års utlysning är Demokrati och samhälle och stipendiesumman uppgår till 50 000 kronor.

Mittuniversitetet har sedan sitt bildande, då som Mitthögskolan, varit en stark aktör för innovation och utveckling i såväl Mittsverige-regionen som nationellt och internationellt. Universitetet  är idag en mycket viktig aktör för bildning, samverkan och innovation i regionen. Detta vill Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond befästa och uppmärksamma genom 2015-års stipendieutlysning!

För Stiftelsen Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond:

Ordförande Jonny Lundin (mobil 070-595 51 91 och ledamot Emil Källström (mobil 070-818 17 43)

STIPENDIEANSÖKAN (för info se www.falldinfonden.se)

Ansökan skall innehålla:
Sökandens bakgrund.
Hur stipendiemedlet ska användas.
Hur detta påverkar sökandens framtida studier/forskning/yrkesliv.
Vidimerade kopior på kursintyg från Mittuniversitetet eller utbildningsinstitut som kan härledas till Mittuniversitetet.

Ansökan insändes senast  2015-10-04
Stiftelsen Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond
c/o Centerpartiet
Brunnshusgatan 6
871 31 Härnösand

Stipendiatens åtagande:
Det åligger stipendiaten att närvara vid utdelningen av stipendiet i Härnösand, onsdag den 9 december  2015 , samt att för stiftelsen och/eller för av stiftelsen utsedd församling presentera resultatet av den forskning/studier som möjliggjorts genom stipendiet.