Stipendieansökan

Fälldinfondens stipendieutlysning: Den digitala landsbygden

Digitaliseringen kan jämföras med vår tids elektrifiering. Den kommer att få avgörande betydelse för både produktivitet och konkurrenskraft inom alla sektorer och överallt. Förändringen går dessutom betydligt fortare än vid tidigare teknikskiften. Att vi lyckas tillvarata dess möjligheter är därför centralt för Sveriges framtid. Både som land i stort men även för regioner, kommuner, byar och för varje enskild invånare.

Att digitaliseringen kommer att kunna skapa helt nya möjligheter för företagande på landsbygden är det få som motsäger sig. E-handel, samordnade transporter, digitala affärslösningar och möjligheter till distansarbete är exempel på faktorer som kan bidrar till livskraftiga företag och arbetstillfällen på landsbygden. Digitaliseringen gör det möjligt att skapa en marknad som är ”glokal”, där olika aktörer på landsbygden producerar varor lokalt, som kan distribueras på en global marknad. Det gör det möjligt för människor att bedriva affärsverksamheter som är mindre beroende av den fysiska lokaliseringen. Digitaliseringen möjliggör också för turismnäringen och andra branscher att nå ut till kunder över hela världen och att de gröna näringarna kan drivas på ett modernt sätt.

Digitaliseringen kommer dock inte automatiskt lösa landsbygdens behov och utmaningar. Forskarstudier visar att landsbygden halkar efter och att den digitala förnyelseaktiviteten är koncentrerad till de större städerna. Om inte landsbygden lyckas att tillvarata digitaliseringens möjligheter riskerar digitaliseringen istället bidra till en klyfta mot städerna och en negativ utveckling med färre jobb, affärer och samhällsservice. Tillgången till service på landsbygden är i grund och botten en demokratifråga och landsbygden har samma behov av vård, skola, livsmedel och samhällstjänster som staden.

Fälldinfondens stipendieutlysning 2020 tar sikte på att vara med och lösa dessa utmaningar. Hur kan digitaliseringen bidra till att skapa nya möjligheter för utveckling och företagande på landsbygden? Vad krävs för att få det att hända?

Exempel på frågeställningar att arbeta utifrån:

  • Vilka branscher eller företag på landsbygden har lyckats dra nytta av digitaliseringen?
  • Vilka sektorer har rätt förutsättningar att lyckas framöver? Vilka faktorer är avgörande?
  • Vad har staten för roll? Krävs det investeringar vid sidan av digital infrastruktur? Regelverk?
  • Vilka regioner i världen arbetar mest effektivt med digitalisering? Hur kan Sverige inspireras?

Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond, Fälldinfonden, riktar sig till studenter och forskare vid Mittuniversitetet. Vinnande bidrag erhåller 100 000 kronor. 2020 års utlysning sker måndagen den 16 december 2019. Sista dag för ansökan är 28 februari 2020. Stipendieutdelning och seminarium sker i Härnösand fredagen den 24 april.

Ansökan ska innehålla

  • Sökandens bakgrund
  • Beskrivning av hur stipendiemedlet/forskningen ska användas/bedrivas
  • Hur detta påverkar sökandens framtida studier/forskning/yrkesliv
  • Vidimerade kopior på kursintyg från Mittuniversitetet eller utbildningsinstitut som kan härledas till Mittuniversitetet

Stipendiatens åtagande

Det åligger stipendiaten att närvara vid utdelningen av stipendiet den 24 april 2020 i Härnösand, samt att för stiftelsen och/eller för av stiftelsen utsedd församling presentera resultatet av den forskning/studier som möjliggjorts genom stipendiet.

Skicka din ansökan till: info@falldinfonden.se