Gåvor

Fonden tar tacksamt emot gåvor.

Fälldinfondens Bankgiro: 5148-2503.