Om fonden

Fälldinfonden, Stiftelsen Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond, grundades år 2001 på initiativ av centerrörelsen i Ångermanland. Detta i samband med Thorbjörn Fälldins 75-årsdag och för att uppmärksamma dennes stora samhällsgärning. Fonden har därför som ändamål att främja demokratin.

Stiftelsen erhöll år 2008 en större donation från Centerpartiet till stöd för demokratiforskning. Stiftelsen Thorbjörn Fälldins Jubileumsfond har sitt säte i Härnösand och familjen Fälldin är representerade i dess styrelse.

Fälldinfondens stipendium syftar till att främja den demokratiska utvecklingen. Stipendium delas i första hand ut till den som studerar eller forskar och som vill utveckla demokratin. Även studenter och forskare som bidrar till att utveckla och bredda kunskapen om samhället och samhällslivet i övrigt kan erhålla stipendiet.

Den första Fälldinstipendiaten utsågs år 2006 och den senaste år 2015. Stipendiet utdelas företrädesvis till studenter och forskare vid Mittuniversitetet eller utbildningsinstitut som kan härledas till det samma.

Fakta om Thorbjörn Fälldin
Lantbrukare, född 24 april 1926 i Västby, Ångermanland.
Statsminister: 1976–1978, 1979–1982.
Riksdagsledamot: 1958–1964, 1967–1985.
Partiledare för Centerpartiet: 1971–1985.
Landstingsman: 1966–1973.
Hedersrektor vid Mittuniversitetet.