Stipendiater

2020 års stipendiat

Katarina L Gidlund tilldelades 2020 års stipendium ”Den digitala landsbygden” för sitt projekt ”Digitala oaser och digitala öknar”.

Stipendiekommitténs motivering:
”Katarina L Gidlunds forskning om digitala öknar och oaser har potentialen att bidra till viktig kunskaps- och demokratiutveckling genom att skapa en större förståelse för relationen mellan landsbygdens digitalisering och dess bidrag till nationell utveckling.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

2017 års stipendiat

Elin Helgessons tilldelades 2017 års stipendium ” Thorbjörn Fälldins politiska gärning med utgångspunkt från hans personarkiv tilldelas”. Stipendiesumman på 100 000 kronor delades ut av Solveig Fälldin.

Stipendiekommitténs motivering:
”Elin Helgessons forskning om Thorbjörn Fälldins politiska gärning kan bidra till kunskaps- och demokratiutveckling genom att skapa en större förståelse av relationen mellan politisk kommunikation och demokratins potential.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

2015 års stipendiat
Pär Löfstrand, Östersund, doktorand i psykologi tilldelades 2015 års stipendium ”Tema demokrati och samhälle” Stipendiesumman på 50 000 kronor delades ut av Thorbjörn Fälldin.
 
Stipendiekommitténs motivering:
”Pär Löfstrands forskning bidrar till kunskapsutveckling och en större förståelse av relationen samhälle och demokrati genom att peka på viktiga aspekter av demokratiska beslutsprocesser i det svenska samhället.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

2013 års stipendiat

Maria Rasmusson tilldelades 2013 års stipendium ”Innovation” . Stipendiesumman på 30 000 kronor delades ut av Thorbjörn Fälldin.
 
Stipendiekommitténs motivering:
”Möjligheterna att både stimulera barns språkliga medvetenhet genom en mobil applikation och att genom studier av dess användning utöka kunskapen om digitala läsprocesser gör att Rasmusson genom sin idé välförtjänt utses som årets stipendiat.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

2012 års stipendiat

Linda Eriksson tilldelades 2012 års stipendie ”Individ- Demokrati- Miljö”. Stipendiesumman på 30 000 kronor delades ut av Thorbjörn Fälldin.
 
Stipendiekommitténs motivering:
”Med den övergripande forskningsfrågan kring elevinflytandets gränser möjliggör hennes arbete en större förståelse för hur skolan som en samhälleligt fostrande institution kan utveckla demokratiska värderingar hos den enskilde individen”

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

2009 års stipendiat
Kajsa Larsson Falasca tilldelades 2009 års stipendie ”Fokus Europa”. Stipendiesumman på 4.000 euro delades ut av Thorbjörn Fälldin.

Stipendiekommitténs motivering:
”Samspelet mellan de politiska representanterna och medborgarna är bärande för legitimiteten i det politiska systemet. Stipendiatens projektmål, att belysa de moderna valkampanjernas påverkan på demokratin, är viktig för förståelsen av samtiden och för den fortsatta utvecklingen av demokratin i Europa.”